Trọn Vẹn Thời Điểm Vàng – Ích Nhi Viral Video 2018

Trọn Vẹn Thời Điểm Vàng – Ích Nhi Viral Video 2018

Creative Agency: DigiPencil
Production: ProductionQ – A Creative House
Director: Kenny Chan
Editor: Huy Ngô
Producer: Như Trần
Project Manager: Thảo Nguyên