loading
Soi từng lớp hóa trang các cảnh kinh dị của ‘Chuyện Ma Gần Nhà’

Cả ba câu chuyện đều có những phân cảnh cần đến hóa trang, như lúc nhân vật của Lê Bê La bị tạt acid, cảnh trong hầm ngục (câu chuyện 1), lúc nhân vật của Mạc Can hóa ông hề, lúc cô gái bị phóng dao vào mắt (câu chuyện 2), hay khi cô Bích (Vân Trang) bị rượt đuổi với gương mặt đầy máu (câu chuyện 3).