loading

Chuyện Ma Gần Nhà (Vietnamese Horror Story)

  • 132 Views
Chuyện Ma Gần Nhà (tựa tiếng Anh: Vietnamese Horror Story) là bộ phim kinh dị năm 2022 của Việt Nam dựa trên những truyền thuyết đô thị ở quốc gia này, do ProductionQ – Creative House sản xuất và CJ CGV Việt Nam phát hành. Bộ phim là dự án điện ảnh thứ ba của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân, sau Bắc Kim Thang (2019) và Rừng Thế Mạng (2021, tên cũ là Tà Năng – Phan Dũng).
  • Language Tiếng Việt
  • Subtitles English
  • Audio Languages Tiếng Việt
  • Genre Horror
  • Run Time 1h 45m
  • Release Date 11 Feb, 2022