loading

Jelly Chip Chip Hải Hà – Tuổi Thơ Ngọt Ngào

Jelly Chip Chip Hải Hà – Tuổi Thơ Ngọt Ngào Client: Bánh Kẹo Hải Hà Creative & Production House: ProductionQ – Creative House Creative Director: Hoàng Quân Project Manager: Hương Blue Content: Abby Hoàng Anh Producer: Aly Thu Nguyễn Line Producer: Goldfish Duyên Lê Director: Trọng Duy AD: Nguyễn Anh Khoa Art Director: Sun Le […]