loading

BARONA MUSIC VIDEO 2019 – VỊ TƯƠI TÔI CHỌN

BARONA MUSIC VIDEO 2019 – VỊ TƯƠI TÔI CHỌN Brand: Barona Client: Nam Phương Agency: DigiPencil (Pencil Group) Production House: ProductionQ Director: Trần Hữu Tấn Project Manager: Hương Phan (Blue) Producer: Lê Đặng Đài Trang Line producer: Lê Thái Sơn A.D: Phạm Nguyễn Bảo Hoàng D.O.P: Đinh Nam Set design& Props: Phạm Đức Make-up: Phan […]