loading

Điện Máy Xanh – Em Giặt Đồ Còn Dơ Không?

Client: Điện Máy Xanh Production house: ProductionQ – Creative House Project Manager: Hương Blue Producer: Aly Thu Nguyễn Line Producer: Chestnut Mai Production Assistant: Thảo Nguyễn, Kim Châu, Di Ngọc Director: Trọng Duy A.D.: Chestnut Mai Art Director: Mika Đặng DOP: Puchin Nguyễn Camera Operator: Hoàng Trần Focus Puller: Vương Duy Film Designer Crew: Team […]