loading

JETSTAR 2019 – LIFE IS SHORT VIRAL VIDEO

Đời ngắn lắm. Thoát khỏi bộn bề, tận hưởng cuộc sống cùng Jetstar Agency: IDD Vietnam Account: Hoàng Quân, Vinh Trần, Linh Đào Creative: Vera Gospodarenko, Umud Karimov, Khưu Vỹ Quang Production House: ProductionQ – Creative House Project Manager: Linh Đỗ Director: Huỳnh Bảo Anh Producer: Lê Đặng Đài Trang Post House: Roco Multimedia