loading

MỆNH LỆNH YÊU THƯƠNG – YOOSUN RAU MÁ VIRAL VIDEO 2019

MỆNH LỆNH YÊU THƯƠNG – YOOSUN RAU MÁ VIRAL VIDEO 2019 Creative Agency: DigiPencil MVV Production House: ProductionQ – Creative House Director: Khánh Vũ DOP: Tâm Trần Project Manager: Hương Phạm Producer: Như Trần – Châu Nguyễn Editor: Huy Ngô Thiết kế: Minh Đức AD: Trâm Anh – Tố Mai Stylist: Lưu Vĩnh Cường Make […]