loading

Một Điểm Dừng Chân, Muôn Nẻo Hành Trình – Mường Thanh TVC 2018

Một Điểm Dừng Chân, Muôn Nẻo Hành Trình – Mường Thanh TVC 2018 Agency: DigiPencil MVV Productions: ProductionQ – Creative House Director: Trần Hữu Tấn DOP: Hoàng Chaizze Producer: Phạm Thanh Tân Music: BrandBeats Singer: Bùi Công Nam, Orange Talent: Thanh Khoa, Trần Trung Project Manager: Hương Phạm, Phượng Phạm