loading

Ngọt Mãi Việt Nam Ơi! – Hành Trình 50 Năm Đường Biên Hoà

Ngọt Mãi Việt Nam Ơi! – Hành Trình 50 Năm Đường Biên Hoà Creative Agency: Geometry Production House: ProductionQ – Creative House Director: Nguyễn Trọng Duy Producer: Nhi Nguyễn Art Director: Chung Chí Công Editor: Huy Ngô Music: Phát Nguyễn Fire Ca sĩ: Y Lux Project Manager: Hương Phan