loading

Otsuka Pharmaceutical Corporate Video 2020

Client: Otsuka Pharmaceutical Creative & Production: ProductionQ – Creative House Project Manager: Linh Đỗ Director: Trần Hữu Tấn Producer: Chou Ngoc Nguyen DOP: Đinh Nam AD: Nguyễn Hữu Thiên Lâm Assistant Producer: Kim Châu Nguyễn Lê Production Assistant: Duc Ngoc Vu Camera Operator: Minh Nguyễn Focus Puller: Vương Phạm Hoàng Flycam Operator: Đoàn Văn Vũ […]