loading

PV GAS 2019 TVC – Thắp Lửa, Thắp Đủ Đầy

TVC bán lẻ mới của thương hiệu PV GAS năm 2019 với ý tưởng “Thắp Lửa, Thắp Đủ Đầy” Clients: Petro Vietnam Gas Agency: IDM Vietnam Account Team: Hoàng Quân, Linh Đào, Hạnh Bê Creative Team: Huy Trần, Zim Trần Production House: ProductionQ – Creative House Project Manager: Thảo Nguyên Director: Martias Legaria DOP: Tùng […]