loading

PV GAS TVC 2019 – “THẮP LỬA” HẠNH PHÚC BẰNG TẤM CHÂN TÌNH

PV GAS TVC 2019 – “THẮP LỬA” HẠNH PHÚC BẰNG TẤM CHÂN TÌNH Brand: PV Gas Production House: ProductionQ – Creative House Agency: IDM Vietnam Project Manager: Leo Tài Nguyễn Director: Huỳnh Bảo Anh AD: Bài Bùi DOP: Vũ Dương Producer: Chou Ngoc Nguyen Line Producer: Như Trần Stylist: Lưu Vĩnh Cường Post Production: ProductionQ […]