loading

PV GAS TVC TẾT 2020 – THẮP LỬA YÊU THƯƠNG CHO BỮA ĂN TRÒN VỊ

PV GAS TVC TẾT 2020 – “THẮP LỬA” YÊU THƯƠNG CHO BỮA ĂN TRÒN VỊ Brand: PV Gas Production House: ProductionQ – Creative House Agency: IDM Vietnam Project Manager: Leo Tài Nguyễn Director: Huỳnh Bảo Anh AD: Bài Bùi DOP: Vũ Dương Producer: Chou Ngoc Nguyen Line Producer: Như Trần Stylist: Lưu Vĩnh Cường Post […]