loading

QUẠT PANASONIC 2019 – BUMPER ADS VIDEOS

Gió Mát Dịu, Ai Cũng Chịu Agency: Hakuhodo Vietnam Production House: ProductionQ – Creative House Director: Tấn Trần Producer: Như Trần, Châu Nguyễn Project Manager: Hương Phan Editor: Huy Ngô Talent: Quang Trung