loading

TVC Hải Hà 2020 – Úm Ba La Cào Ra Lá Vàng

Úm Ba La Cào Ra Lá Vàng TVC quảng bá cho chương trình khuyến mãi của 2 thương hiệu bánh Long Pie và kẹo sữa Goodmilk. Client: Bánh kẹo Hải Hà Agency: Beyond Communication Creative & Production house: ProductionQ – Creative House Creative Director: Hoàng Quân Copywriter: Abby Hoàng Anh Art Director: Luật Gia Project […]