loading

TVC YOOSUN ACNES – SẠCH MỤN NGAY, BAY THÂM SẸO

TVC YOOSUN ACNES – SẠCH MỤN NGAY, BAY THÂM SẸO Client: Đại Bắc Group Brand: Yoosun Acnes Production House: ProductionQ – Creative House Project Manager: Leo Tài Nguyễn Creative Director: Trần Hữu Tấn Creative: Trần Thị Ngọc Loan AD: Kim Anh DP: Mustang Nguyễn Producer: Chou Ngoc Nguyen Line Producer: Như Trần Stylist: Lưu Vĩnh […]