loading

Vũ Điệu Cao Lớn – Metacare MV 2018

Vũ Điệu Cao Lớn – Metacare MV 2018 Creative Agency: DigiPencil MVV Production: ProductionQ – Creative House Director: Nguyễn Trọng Duy DOP: Nguyễn Đức Hải Art Director: Bùi Ngọc Thúy Producer: Duyên Lê Nhạc sĩ: Dương Khắc Linh Project Manager: Hương Phan