loading

YUMANGEL – THUỐC DẠ DÀY CHỮ Y

Client: Thuốc đau dạ dày chữ Y – Yumangel Production House: ProductionQ – Creative House Creative & Director: Trần Hữu Tấn Project Manager: Hương Phan Producer: Lê Đặng Đài Trang Line – producer: Trần Thị Hà Nhi P.A: Trần Đình Vũ Khanh – Nguyễn Đỗ Nhật Thắng DOP: Đinh Nam Camera Operator – Focus: Minh […]