loading

Chuyện Ma Gần Nhà (Vietnamese Horror Story)

  • 3.7K Views
Chuyện Ma Gần Nhà là phim kinh dị đầu tiên của Việt Nam dựa trên những truyền thuyết đô thị thị ghê rợn và ám ảnh nhất. Ra mắt ngày 11/02/2022, Chuyện Ma Gần Nhà trở thành cú hit lớn khi phòng vé Việt còn đang hồi phục sau dịch bệnh. Tính đến hiện tại, Chuyện Ma Gần Nhà là phim kinh dị có lượng đặt vé sớm cao nhất lịch sử điện ảnh Việt với 85.000 vé, và là phim Việt đạt doanh thu ngày đầu cao nhất năm 2022.
  • Language Vietnamese
  • Subtitles English
  • Audio Languages Vietnamese
  • Genre Horror
  • Run Time 1h 45m
  • Release Date 11 Feb, 2022