loading

Apollo Silicone – Một Lần Chạm Là Một Đời Gắn Kết

Client: Apollo Silicone Production House: ProductionQ – A Creative House Project Manager: Hương Phan Creative Director: Trần Hữu Tấn Account director: Phan Lợi Minh Châu Director: Tak Kuroha D.O.P: Nguyễn Khắc Nhật Art director: Chung Chí Công Producer: Phạm Thanh Tân Line Producer: Trang Trần, Xa Đông Nghi Production Assistant 1: Nguyễn Quỳnh Như Production […]