loading

FPT Smart Living – Hạnh Phúc Thật Giản Đơn

FPT Smart Living Không chỉ dừng lại ở hệ điều hành iZiOS và trái tim FPT Play Box, FPT bắt đầu công bố chiến lược mới với hệ sinh thái Smart Living. Video này nhằm giới thiệu về tầm nhìn của FPT Smart Living – một giải pháp tích hợp của FPT Smart Devices và Seamless Living Services, không dừng lại ở việc tích hợp các thiết bị của Nhà thông minh, mà còn mở rộng ra các thiết bị có kết nối IOT.