loading

FPT Play Box 2022 – Product Launching

Cận cảnh bộ giải mã FPT Play 2022 đầu tiên tại Việt Nam tích hợp 2 nền tảng giải trí IPTV và OTT trên cùng một thiết bị nhỏ gọn và siêu mạnh mẽ.

Client: FPT Play Creative & Production: ProductionQ – Creative House